1. Trong các yếu tố dưới đây, yếu tố nào được ưu tiên nhất hiện nay?
 2. Theo , để đảm bảo thì chúng ta cần có sẵn bao nhiêu tiền ạ?
 3. Hiện nay, đã có sẵn khoản này để riêng ra chưa?
 4. Nếu bắt đầu tiết kiệm quỹ , thì có thể để riêng ra khoảng bao nhiêu tiền/ngày?
 5. Dự toán:
  Tích luỹ mỗi năm:
  * (đ/ngày) x 365 (ngày)
  = (đ/năm).

  Số năm cần tích luỹ:
  * /
  = (năm).
  Như vậy, theo cách tiết kiệm thông thường, để đảm bảo quỹ , cần phải chờ đợi năm mới có được khoản tiền đồng. cảm thấy việc chờ đợi như vậy sẽ thế nào ạ?
 6. Manulife sẽ tổ chức buổi đào tạo về Cách Thức Quản Lý Tài Chính Trong Gia Đình. Buổi đào tạo sẽ giúp không phải đợi đến tận năm mà ngay lập tức sẽ thiết lập được quỹ với số tiền đồng. Vậy có thể bố trí thời gian nào để tham dự được?

Cảm ơn đã tham gia khảo sát! Để đảm bảo cán bộ khảo sát làm việc nghiêm túc, chúng tôi sẽ lựa chọn danh sách gọi điện hỏi thăm một cách ngẫu nhiên. vui lòng cho biết những thông tin dưới đây: