Vì sao người lương thiện cả một đời nhiều nỗi dằn vặt và đau khổ

A A A

Ảnh: Theo Soundofhope

Ảnh: Theo Soundofhope

Tại sao người lương thiện cả một đời nhiều nỗi dằn vặt và đau khổ, vấn đề này người bình thường cứ thắc mắc mãi không hiểu. Bài viết sau đây sẽ nói cho bạn biết đó là lý do tại sao?

Tôi đã từng hướng đến một vị thầy đức hạnh cực cao thỉnh giáo ngài: “Tại sao một người thiện lương như con lại còn thường xuyên cảm thấy đau khổ, mà những người ác kia lại được sống sao thoải mái vậy?”

Thầy rất từ bi nhìn tôi nói: “Nếu như trong tâm một người có đau khổ, thế thì chính là nói ra rõ ràng rằng nội tâm của người này nhất định cùng với nỗi thống khổ đó có tồn tại điều ác đối ứng. Nếu một người nội tâm đã không có bất cứ điều ác nào, vậy thì tâm hồn người này căn bản là sẽ không cảm thấy thống khổ. Cho nên, căn cứ theo đạo lý này, như vậy con vẫn thường cảm thấy đau khổ, nghĩa là nội tâm con vẫn có ác tồn tại, vẫn chưa phải là một người lương thiện thuần chất. Mà những người con cho rằng là người ác kia, chưa hẳn đã là người ác thật sự. Một người có thể vui vẻ mà sống, thì chí ít cũng nói nên rằng người này vẫn không phải là người ác thuần túy.”

Tôi không phục bèn nói: “Làm sao tôi lại có thể là một người ác được chứ? Bụng dạ tôi từ xưa đến nay rất lương thiện đấy!”

Thầy nói: “Nội tâm không ác thì không khổ, nội tâm của con có nỗi khổ như thế, đã nói rõ ra rằng nội tâm của con đúng là tồn tại ác. Mời con đưa một hai nỗi khổ của con kể sơ lược ra, ta sẽ nói cho con biết những điều ác nào tồn tại nơi nội tâm con!”

Tôi nói: “Nỗi khổ của con rất nhiều! Con có lúc cảm thấy tiền lương thu nhập của bản thân quá thấp, chỗ ở cũng không đủ thoải mái rộng rãi, cái cảm giác “nguy cơ sinh tồn” thường xuyên tồn tại”, do đó tâm lý thường cảm thấy không vui vẻ, cũng hy vọng mau chóng có thể cải biến cái kiểu hiện trạng này; Một số người căn bản không có văn hóa trong xã hội, cứ nghiễm nhiên cũng có được vạn xấp tiền dắt lưng, con cảm thấy không phục khí, phần tử tri thức có văn hóa giống như con như thế này, thu nhập mỗi tháng cũng chỉ ít ỏi, thực tại quả là thật không công bình, người nhà của con có lúc không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái …”, là như thế đấy, tôi dẫn kể với thầy một mớ đau khổ của bản thân.

Thầy gật gật đầu, cứ mỉn cười không dứt, mà còn cười được càng thêm hiền từ, ông vui vẻ nhã nhặn nói với tôi: “Thu nhập hiện tại của con có thể đủ nuôi sống bản thân và cả gia đình của con, gia đình con cũng có nhà để trú, căn bản không phải lưu lạc nơi đầu đường, chỉ là diện tích nhỏ hẹp một chút mà thôi, con hoàn toàn có thể không cần thiết phải vì điều này mà cảm thấy đau khổ. Có phải, nguyên do nội tâm con có tâm ham muốn đối với kim tiền và nhà để ở, cho nên mới tồn tại khổ. Loại tâm ham muốn này chính là ác tâm, nếu như con đã từng đưa loại ác tâm ham muốn này tiêu trừ đi rồi, thì con chính là căn bản sẽ không phải vì những điều này mà đau khổ.”

“Một vài người trong xã hội căn bản không có văn hóa lại phát tài, con cảm thấy không phục, đấy là tâm tật đố, tâm tật đố cũng là một loại ác tâm; con cho rằng bản thân có văn hóa, thì cần phải có thu nhập cao, đây là từ tâm ngạo mạn, tâm ngạo mạn cũng là ác tâm. Cho rằng có văn hóa thì cần phải có thu nhập cao, đây là từ tâm ngu si, thiết hiểu biết, bởi vì có văn hóa căn bản không phải là nguyên nhân của giàu có, đời trước bố thí mới là nguyên nhân của đời này có tiền. Tâm ngu si, thiếu hiểu biết cũng là một loại ác tâm!”

“Gia đình của con không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái, đấy là chưa có tâm bao dung. Tuy là người thân của con, nhưng họ vẫn có quan điểm và tư tưởng của riêng mình, tại sao không giống lại phải cưỡng cầu muốn quan điểm và tư tưởng của họ nhất loạt cùng với bản thân con vậy? Không bao dung thì tấm lòng sẽ hẹp hòi, tâm hẹp hòi cũng là một loại ác tâm!”

Ảnh: Theo Soundofhope

Ảnh: Theo Soundofhope

Thầy tiếp tục mỉm cười nói: “Tâm ham muốn cũng nhiều, tâm đố kỵ cũng mạnh, tâm kiêu ngạo cũng cao, tâm ngu si thiếu hiểu biết cũng đầy, tâm hẹp hòi cũng lớn, những cái đó đều là ác tâm. Nguyên vì nội tâm của con tồn tại những điều ác này, cho nên con chính là có tồn tại đau khổ tương xứng ứng với những điều ác đó. Nếu con có thể đưa những điều ác này của nội tâm tiêu trừ triệt để đi, thế thì những nỗi đau khổ kia cũng sẽ tan thành mây khói.”

“Hãy lấy tâm thái vui vẻ và thỏa mãn nhìn nhận đối đãi với thu nhập cùng nhà ở của con! Con nên nghĩ rằng căn bản con không bị chết đói và chết cóng, mà những những người giàu hiển nhiên có tiền kia, kỳ thực cũng chỉ là không chết đói và chết rét. Con cần phải nhìn thấy được rằng, người có vui vẻ hay không, không quyết định bởi sự giàu có ở bên ngoài, mà đều là quyết định bởi thái độ sống của bản thân. Nắm chắc từng giây từng phút của sinh mệnh, dùng thái độ sống lạc quan, khoan thai và gắng gỏi siêng năng đến thay thế tâm ham muốn ban đầu, tâm của con sẽ dần dần vui vẻ khởi lên.”

“Người không có văn hóa trong xã hội lại được phát tài, con cần nên vui mừng cho họ mới đúng, cần nên hy vọng họ có thể có đầy đủ càng nhiều của cải hơn, có càng nhiều yên vui hơn mới đúng. Người khác đạt được, hãy vui mừng tựa như chính mình đạt được như vậy; người khác mất đi, hãy buồn rầu tựa như chính mình bị mất mát đi như thế. Người như thế mới có thể được gọi là một người thiện lương! Mà tâm con hiện tại là người khác giàu có và yên vui vượt trội hơn thì bản thân không cao hứng, đó là tâm tật đố, tâm tật đố là một loại tâm rất ác, cần kiên quyết tiêu trừ! Hãy dùng tùy hỷ thay thế tâm tật đố!”

“Cho rằng bản thân mình tại phương diện nào đó vượt trội hơn người khác, liền tự cho là mình thật xuất sắc, đây là tâm ngạo mạn. Thường nói rằng: ‘ngạo mạn cao sơn, bất sinh đức thủy’ có nghĩa là ngạo mạn cao như ngọn núi, không sinh ra phẩm chất tốt đẹp, người một khi đã có kiêu ngạo thì sẽ quen nhìn mà không thấy đối với chỗ thiếu sót chưa tròn đủ của chính mình, do đó căn bản không thể nhìn thấy các thứ ác trong nội tâm của chính mình, để từ đó mà cải đổi sửa lỗi trở thành thiện hơn. Cho nên, người ngạo mạn tự mình đã bít kín chặn đứng cửa tiến bộ của mình. Ngoài ra, người ngạo mạn thường sẽ có cảm giác trống rỗng, thất lạc, dần dần sẽ thành tính tự ti. Một người chỉ có thể từ nơi sâu thẳm của nội tâm ôm ấp trong lòng gắng sức bồi dưỡng lên tính khiêm tốn, tâm cam tình nguyện mà vĩnh viễn đem bản thân đặt tại vị trí nhún nhường, nội tâm mới sẽ cảm thấy dồi dào và an lạc yên vui.”

“Kiếp trước bố thí mới là nguyên nhân thật sự của kiếp này giàu có. ‘trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu’. Mà kẻ phàm phu không hiểu biết nhân quả, nuôi duyên ‘trồng dưa’ tưởng rằng phải ‘được đậu’, nuôi duyên ‘trồng đậu’ tưởng rằng phải ‘được dưa’, đây là biểu hiện của ngu si. Một người chỉ có siêng năng học hỏi trí tuệ của Phật Pháp, thật sự hiểu được nhân quả của vạn sự vạn vật, nội tâm mới có thế minh sáng, từ đó biết làm thế nào lựa chọn tư tưởng, hành vi cùng lời nói của mình, duy chỉ có như thế, mới có thể từ ánh sáng đi về hướng miền sáng, từ yên vui đi về hướng an lạc.”

“Hư không có thể bao dung hết thảy, cho nên quảng đại vô biên, lưu thông tự tại; mặt đất rộng lớn có thể gánh đỡ hết thảy, cho nên tràn đầy sức sống, cảnh vật muôn màu! Một người sống trên thế giới, chớ đừng tùy tùy tiện tiện mà chẳng màng gì đối với lời nói, hành vi của người khác, dẫu có là người thân quyến thuộc của mình chăng nữa, cũng chớ đừng sinh khởi tâm cưỡng cầu, cần tùy duyên tự tại! Vĩnh viễn dùng tấm lòng thiện lương giúp đỡ người khác, lại chẳng nên cưỡng cầu hoặc ham muốn cái gì. Nếu mà tâm tư của một người có thể giống hư không bao dung vạn vật như thế, người này làm sao còn có thống khổ nhỉ?”

Thầy nói xong những lời này, tiếp tục dùng ánh mắt nhu hòa mà từ bi nhìn tôi. Tôi im lặng hồi lâu, từ trong đôi mắt tôi hai hàng lệ nóng ấm cứ lăn dài. Tôi vốn dĩ khăng khăng cho rằng mình đúng là một người thiện lương, mãi đến hôm nay, tôi mới hiểu rằng mình là một người ác ra sao! Nguyên vì nội tâm tôi có nhiều lẽ ác, cho nên tôi mới có nhiều nỗi khổ. Nếu mà nội tâm của tôi không ác, làm sao tôi cần phải cảm thấy có khổ đây? Cảm tạ thầy, nếu không phải là thầy dạy bảo, tôi có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không biết điều ác của nội tâm mình!

Tôi nguyện đời đời kiếp kiếp không rời xa thiện pháp, tận tốc đoạn trừ hết thảy điều ác ở trong tâm!

Chia sẻ bài viết này
Share:

Gửi bình luận