Những điều chú ý khi sắc thuốc đông y

<div><div><article> <div> <p><strong>Trong đông y, cách sắc thuốc và hiệu quả điều trị của dược liệu có mối quan hệ rất mật thiết. <div> <div><ins data-ad-client="ca-pub-2791219656443006" data-ad-slot="1687635177"></ins></div></div></strong></p> <p>Từ Linh Thai, y gia trứ …