Người thượng đẳng phó xuất, trung đẳng trao đổi, hạ đẳng giành giật, đòi hỏi

A A A

httpm.secretchina.comnode585546__20150829043144233_small

Ảnh: Theo Secretchina

Người thượng đẳng nói trí tuệ. Người trung đẳng nói sự tình. Người hạ đẳng nói thị phi.

Người thượng đẳng phó xuất, cống hiến. Người trung đẳng trao đổi. Người hạ đẳng giành giật, đòi hỏi.

Người thượng đẳng có năng lực, điềm đạm không nóng nảy; Người trung đẳng có năng lực mà nóng nảy; Người hạ đẳng nóng nảy, không năng lực.

Người thượng đẳng sẽ được người người ca ngợi; Người trung đẳng người người không để ý tới; Người hạ đẳng sẽ bị người đời quở trách chê cười.

Ảnh: Theo Letu.life

Ảnh: Theo Letu.life

Người thượng đẳng tín niệm kiên định; Người trung đẳng chỉ tự tin vào chính mình; Người hạ đẳng sợ hãi hoài nghi.

Ảnh: Theo Letu.life

Ảnh: Theo Letu.life

Người thượng đẳng làm việc phó xuất, cống hiến; Người trung đẳng thường suy tính đắn đo; Người hạ đẳng làm việc theo cảm xúc buồn vui của tinh thần!

Ảnh: Theo Ntdtv

Ảnh: Theo Ntdtv

Con người ta sống trên đời có thể phân thành ba cảnh giới: thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng! 

Ảnh: Theo Letu.life

Ảnh: Theo Letu.life

Kiến thức, hiểu biết là đến từ học hỏi mà có, năng lực là từ tôi luyện mà thành, cảnh giới là bởi tu tâm sửa tính mà xuất lai!

Vạn trượng hồng trần ngàn chén rượu, thiên thu nghiệp lớn một bình trà!

Ảnh: Theo Letu.life

Ảnh: Theo Letu.life

Dù trời có mưa lớn cũng không thấm nhuần được hết các rễ cỏ cây ở sâu trong lòng đất; đạo pháp lớn rộng cũng chỉ độ được người hữu duyên!

Ảnh: Theo Secretchina

Ảnh: Theo Secretchina

Quân tử hòa mà bất đồng, tiểu nhân đồng mà bất hòa!

Ảnh: Theo Ntdtv

Ảnh: Theo Ntdtv

Giá trị của con người, giá trị của một đời, chính là quá trình lý giải nguyên lý bao hàm trong đạo, ngộ đạo, đắc đạo!

Chia sẻ bài viết này
Share:
Email
Print

Gửi bình luận