Chuyên mục: Người giàu

Bộ sưu tập siêu xe xa xỉ nhất thế giới của Quốc vương Brunei

<div readability="48"> <p><img alt="Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah" h="427" photoid="42017" rel="http://cafebiz.vcmedia.vn/2015/1325853120-1439134666095.jpg" src="http://cafebiz.vcmedia.vn/k:2015/1325853120-1439134666095/bo-suu-tap-sieu-xe-xa-xi-nhat-the-gioi-cua-quoc-vuong-brunei.jpg" title="Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah" type="photo" w="640" /><em>Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah</em></p> <p>Sinh ngày 15/7/1946, Hassanal Bolkiah tốt nghiệp …

Thảo “organic”

<div readability="113"> <p><strong><span><span>Vì lo nên mở cửa hàng</span></span></strong></p> <p>Thảo kể: "Khi mang thai, ba tháng đầu tôi ốm nghén, chỉ ăn được rau, nhất là rau sống, nên rất lo, sợ …