Ba đại tướng đương nhiệm của quân đội Việt Nam

A A A

Sau 71 năm thành lập, Quân đội Nhân dân Việt Nam có 14 đại tướng, trong đó ba đại tướng đương nhiệm là ông Phùng Quang Thanh, Ngô Xuân Lịch và Đỗ Bá Tỵ.

Đại tướng Phùng Quang Thanh đã đến dự chương trình truyền hình trực tiếp

Theo Phượng Nguyễn – Tuấn Dũng – Công Khanh

Zing

Gửi bình luận